Politica de confidențialitate

POLITICA PRIVIND PROTECȚIA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a vizitatorilor („persoanele vizate”) care accesează site-ul www.good-food.ro, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“GDPR”).

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită lecturării următoarei Politici pentru a înțelege modul în care vor fi tratate informațiile dumneavoastră („date personale”).

Prezenta Politică explică practicile online ale UNIVERSUM EVENTS S.R.L., referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt utilizate prin intermediul site-ului www.good-food.ro.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de UNIVERSUM EVENTS S.R.L. se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR.

Prin prezenta Politică de protecție a datelor cu caracter personal, UNIVERSUM EVENTS S.R.L. dorește să informeze vizitatorii cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării.

În plus, vizitatorii site-ului sunt informați prin intermediul prezentei Politici și cu privire la drepturile de care beneficiază.

DREPT DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

UNIVERSUM EVENTS S.R.L. este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra conținutului acestui site, inclusiv, fără a se limita la, articole, text, fotografii, ilustrații, muzică, clipuri audio și video, mărci comerciale, embleme și modele.

Vizitatorii site-ului înțeleg și consimt că nu vor putea folosi materiale menționate anterior în niciun mod, cu excepția utilizării aprobate în mod expres de către UNIVERSUM EVENTS S.R.L.

Nicio secțiune din conținutul acestui site nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nicio formă sau prin niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al UNIVERSUM EVENTS S.R.L. Prin urmare, vizitatorii site-ului înțeleg și consimt să nu modifice, vândă, distribuie sau să creeze lucrări/opere/derivate, pe baza imaginilor și a informațiilor publicate pe acest site, în orice mod, fără acordul prealabil scris al UNIVERSUM EVENTS S.R.L.

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Operatorul de date cu caracter personal este UNIVERSUM EVENTS S.R.L., societate cu sediul social în Str. Pitar Moș, nr. 6, et. 3, sector 1, București, Jud. Municipiul București;

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

UNIVERSUM EVENTS S.R.L. se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (Principiile) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

 • Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
 • Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
 • Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 • Corecte și actualizate;
 • Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
 • Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.
SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
NEWSLETTER

Dacă v-ați abonat în secțiunea de NEWSLETTER a UNIVERSUM EVENTS S.R.L., datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul exclusiv de a vă transmite informări cu privire la noutăţile care apar în meniu, promoţiile pe care le punem la dispoziţie, evenimente. 

Datele dumneavoastră cu caracter personal urmează a fi șterse de îndată, atunci când anulați abonamentul din secțiunea de NEWSLETTER a UNIVERSUM EVENTS S.R.L. Vă puteți dezabona în orice moment prin intermediul link-ului atașat e-mail-ului primit în urma abonării la NEWSLETTER sau printr-o solicitare scrisă adresată Responsabilului cu protecția datelor al UNIVERSUM EVENTS S.R.L.

DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI

Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul site-ului www.good-food.ro  vor putea fi divulgate și/sau transferate către terți doar în situația în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a proceda în acest sens, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală pentru UNIVERSUM EVENTS S.R.L. de a proceda în acest mod.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de divulga datele dumneavoastră cu caracter personal partenerilor cu care UNIVERSUM EVENTS S.R.L. colaborează și/sau altor terți furnizori de servicii ai UNIVERSUM EVENTS S.R.L.

PRELUCRAREA DATELOR DE CĂTRE TERȚI, ALTE SITE-URI ȘI SPONSORI

Site-ul www.good-food.ro poate conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale UNIVERSUM EVENTS S.R.L.

Vă rugăm să aveți în vedere și să consultați politicile de confidențialitate ale celorlalte site-uri, UNIVERSUM EVENTS S.R.L. neasumându-și responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de aceste terțe părți.

RETENȚIA DATELOR

UNIVERSUM EVENTS S.R.L. poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. 

Datele pe care le furnizați prin abonarea în secțiunea de NEWSLETTER a site-ului nostru sunt păstrate până la momentul dezabonării voluntare, efectuate prin intermediul link-ului conținut în e-mail-ul primit sau al unei solicitări scrise, adresate la Responsabilul nostru pentru protecția datelor.

Alte obligații legale ale UNIVERSUM EVENTS S.R.L. procese și/sau anchete pot necesita, de asemenea, reținerea anumitor date cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Persoanele vizate au următoarele drepturi în conformitate cu GDPR în ceea ce privește datele personale pe care UNIVERSUM EVENTS S.R.L. le prelucrează:

 • Dreptul de acces la datele prelucrare;
 • Dreptul la rectificarea și ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
 • Dreptul la restricționarea prelucrării;
 • Dreptul la portabilitatea datelor;
 • Dreptul de opoziție;
 • Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment;
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă.
SECURITATEA PRELUCRĂRII

UNIVERSUM EVENTS S.R.L. a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii UNIVERSUM EVENTS S.R.L. precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama UNIVERSUM EVENTS S.R.L. sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră, în conformitate cu prevederile prezentei Politici.

EXONERARE DE RĂSPUNDERE

Site-ul www.good-food.ro poate conține legături către alte site-uri și/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea UNIVERSUM EVENTS S.R.L.

UNIVERSUM EVENTS S.R.L. nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. UNIVERSUM EVENTS S.R.L. nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și/sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului www.good-food.ro.  Prin urmare, este necesar să verificați această pagină pentru orice actualizare. 

Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ul www.good-food.ro dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări.

Termeni prezentei Politici se interpretează în conformitate cu legislația aplicabilă.

0